Надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів

Здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів фізичній або юридичній особі на умовах платності, строковості та поворотності згідно вимог чинного законодавства України.